GIỚI THIỆU
  TIN TỨC - SỰ KIỆN
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số người đang online: 29
  Số lượt truy cập: 6515003
  QUẢNG CÁO
  [1] 2 3 4 [Sau]
  Tên thủ tục hành chính Download mẫu đơn
  Nghị định 112/2020/NĐ-CP xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
  Luật số 52/2019/QH14- LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC
  Thông tư 02.2007.BNV. Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch CCVC
  Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.
  Nghị định 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi Nghị định 04/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
  Văn bản hơp nhất 05/VBHN-BGDĐT 2022 các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
  Nghị định 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giáo dục
  Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi NĐ 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, quản lý viên chức
  Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 sửa đổi nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
  Nghị định 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 sửa đổi Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức
  Thông tư 18/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
  Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020- Thông tư ban hành Điều lệ Trường tiểu học
  Thông tư số 08/2023/TT-BDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2012/TT-BGDĐT, 02/221/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ GD&ĐT quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, và bổ nhiêm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông
  Thông tư 18/2023/TT-BTC 2023 về thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính
  Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 - Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân
  Thông tư số 01/2023/TT-VPCP: Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
  Thông tư số 01/2024 /TT-BNV ngày 224/2/2024 Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
  Thông tư số 06/2023/TT-BNV ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
  Luật số 10/2022/QH15 - LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
  Nghị định 88 về sửa đổi bổ sung nghị định 56 về đánh giá phân loại công chức viên chức.
  Nghị định 90 2020 NĐ-CP về đánh giá xếp loại công chức-viên chức
  NĐ77 NĐ-CP Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.
  TT14 2018 TT-BGĐT về đánh giá chuẩn Hiệu trưởng cơ sở GDPT.
  Thông tư 22 2019 TT-BGDĐT quy định về hội thi giáo viên dạy giỏi
  Luật lao động 2020
  Quyết định 234/QĐ-TTg về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em 2016 - 2020
  Luật trẻ em số 102/2016
  TT_40-2017_Công_tác_phí_Hội_nghị.pdf
  CV_số_17-VBHN-BTC_tiêu_chuẩn_định_mức_sử_dụng_điện_thoại_công_vụ.pdf
  Quyết định ban hành bộ luật công đoàn  [1] 2 3 4 [Sau]
  TÌM KIẾM


  Hỗ trợ trực tuyến
  Nguyễn Thị Bích Thảo-Headmaster
  Nguyễn Thị Bích Thảo-Headmaster
  Võ Thị Hoài- Admin
  Võ Thị Hoài- Admin
  ĐĂNG NHẬP

  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  HÌNH ẢNH
  LIÊN KẾT WEBSITE


  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HỒNG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
  Điện thoại: 0232.3950023 - Email: thso2hongthuy@lethuy.edu.vn
  Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com