GIỚI THIỆU
  TIN TỨC - SỰ KIỆN
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số người đang online: 51
  Số lượt truy cập: 6515003
  QUẢNG CÁO

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015- 2016

   Kế hoạch năm học 2015- 2016

  1. Kế hoạch chuyên môn năm học 2015 - 2016

  KẾ HOẠCH THÁNG

  Tháng 8

  Kế hoạch 

  Đánh giá

  Tháng 01

  Kế hoạch Tháng

  Đánh giá

  - BC sơ kết và phương hướng HK II

  Tháng 9

  Kế hoạch Tháng

  Đánh giá

  Tháng 02

  Kế hoạch Tháng

  Đánh giá

  Tháng 10

  Kế hoạch Tháng

  Đánh giá

  Tháng 3

  Kế hoạch Tháng

  Đánh giá

   Tháng 11

  Kế hoạch Tháng

  Đánh giá

  Tháng 4

  Kế hoạch Tháng

  Đánh giá

  Tháng 12

  Kế hoạch Tháng

  Đánh giá

  Tháng 5

  Kế hoạch Tháng

  Đánh giá

   

  KẾ HOẠCH TUẦN

  Tuần 1

  (Từ 17 đến 21 năm 2015)

  Tuần 20

  (Từ 28 đến 03/01 năm 2016)

  Tuần 2

  (Từ 24 đến 28 năm 2015)

  Tuần 21

  (Từ 04 đến 10/01 năm 2016)

  Tuần 3

  (Từ 31/8 đến 5/9 năm 2015)

  Tuần 22

  (Từ 11 đến 15/01 năm 2016)

  Tuần 4

  (Từ 7 đến 11/9  năm 2015)

  Tuần 23

  (Từ 18 đến 23 năm 2016)

  Tuần 5

  (Từ 14 đến 19/9 năm 2015)

  Tuần 24

  (Từ 25 đến 29 năm 2016)

  Tuần 6

  (Từ 21 đến 26/9 năm 2015)

  Tuần 25

  (Từ 01 đến 05 năm 2016)

  Tuần 7

  (Từ 28 đến  3/10 năm 2015)

  Tuần 26

  (Từ 15 đến 20/2 năm 2016)

  Tuần 8

  (Từ 5 đến 10/10 năm 2015)

  Tuần 27

  (Từ 22 đến 27 năm 2016)

  Tuần 9

  (Từ 12 đến 17/10 năm 2015)

  Tuần 28

  (Từ 29/2 đến 5/3 năm 2016)

  Tuần 10

  (Từ 19 đến 14/10 năm 2015)

  Tuần 29

  (Từ 7 đến 11/3 năm 2016)

  Tuần 11

  (Từ 26 đến  30/10 năm 2015)

  Tuần 30

  (Từ 14 đến 19/3 năm 2016)

  Tuần 12

  (Từ 2 đến 7/11 năm 2015)

  Tuần 31

  (Từ 21 đến 26/3 năm 2016)

  Tuần 13

  (Từ 9 đến 13/11 năm 2015)

  Tuần 32

  (Từ 28/3 đến 1/4 năm 2016)

  Tuần 14

  (Từ 16 đến 21/11 năm 2015)

  Tuần 33

  (Từ 4 đến 8/4 năm 2016)

  Tuần 15

  (Từ 23 đến  27 năm 2015)

  Tuần 34

  (Từ 11 đến 15/4 năm 2016)

  Tuần 16

  (Từ 30/11 đến 4/12 năm 2015)

  Tuần 35

  (Từ   18 đến 24/4 năm 2016)

  Tuần 17

  (Từ 7 đến 11/12 năm 2015)

  Tuần 36

  (Từ 25 đến 1/5 năm 2016)

  Tuần 18

  (Từ 14 đến 18/12 năm 2015)

  Tuần 37

  (Từ 2 đến 6/5 năm 2016)

  Tuần 19

  (Từ 21 đến  26/12 năm 2015

  Tuần 38

  (Từ 8 đến 14/5 năm 2016)

   


  Tuần 39

  (Từ 16 đến 22/5 năm 2016)

  Tuần 40

  (Từ 23 đến 29/5 năm 2016)

  Tuần 41

  (Từ đến năm 2016)

  Tuần 42

  (Từ  đến  năm 2016)

  Tuần 

  (Từ đến  năm 2016

  Tuần 44 
  (Từ  đến  năm 2016)

  Lên đầu trang
  TÌM KIẾM


  Hỗ trợ trực tuyến
  Nguyễn Thị Bích Thảo-Headmaster
  Nguyễn Thị Bích Thảo-Headmaster
  Võ Thị Hoài- Admin
  Võ Thị Hoài- Admin
  ĐĂNG NHẬP

  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  HÌNH ẢNH
  LIÊN KẾT WEBSITE


  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HỒNG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
  Điện thoại: 0232.3950023 - Email: thso2hongthuy@lethuy.edu.vn
  Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com